Om oss

Velkommen til gravplassmyndigheten i Molde kommune. Det er Molde kirkelige fellesråd som i henhold til loven er gravplassmyndighet og har ansvar for det administrative og praktiske knyttet til gravplassene i kommunen. Vi forvalter gravplassene med respekt for de avdødes tros- eller livssyn. Gravplassene er også et sted for levende, og derfor er det viktig for oss at etterlatte og besøkende på gravplassene skal oppleve dem som et godt sted for å sørge og minnes.Kontaktinformasjon

Telefon:
71 11 14 70 (man - fre kl. 10.00 - 14.00)

E-post: 
gravplassmyndigheten@molde.kommune.no

Stedsadresse:
Gotfred Lies plass 4, 64 13 Molde - Se kart

Postadresse:
Rådhusplassen 1, 64 13 Molde

Ring oss på 71 11 14 70
eller
send en epost

Kirketjener/Gravplassarbeider i Nesset

Olaf Anders Høystakli

452 74 577

Send e-post

Kirkeverge

Hans Jakob Nes

901 84 278

Send e-post

Sekretær på kirkekontoret

Randi Marie Solbakken

412 68 068

Send e-post

Kirketjener/Gravplassarbeider i Nesset

Anders Stokkeland

483 50 759

Send e-post