Priser

Her finner du informasjon om avgifter og priser på gravplassene og ved begravelse.

Festeavgift

Festeavgift for graver på gravplassene i Molde er for tiden (2024) fastsatt slik:

 • Kistegrav - Pr. grav for 10 år 
  Kr. 2 182,-
 • Urnegrav - Pr. grav for 10 år
  Kr. 1 091,-
 • Urnegrav i navnet minnelund - pr. grav for 10 år
  Kr. 545,-

   

Navnet minnelund

Gravlegging i navnet minnelund koster kr. 4  610,-. Kostnaden inkluderer navneplate med innskripsjon på felles gravminne, blomsterstell i 20 år. Ved reservasjon av ekstra grav faktureres det festeavgift for denne.


Stell av grav

 • Vår og sommerstell
  Kr. 1 090,-
 • Vår og sommerstell (i bedplate med hull)
  Kr. 965,-
 • Høstplanting (lyngplanter)
  Kr. 340,-
 • Mosekrans og lys (jul)
  Kr. 380,-
 • Adm.gebyr (ved forhåndsbetalt avtale)
  Kr. 100,-
   


Oppretting av gravminne

Etter nærmere henvendelse kan vi rette opp gravminner som er skjeve.
Pris: Inntil kr. 1 250,- avhengig av mengde arbeid.


Prisjustering

Satsene på gravplass prisjusteres årlig jf pris- og lønnsvekst, (fra 2023 - 2024 med 5,7 % iht Molde kommmunes budsjettvedtak).


Bruk av seremonirom (kirkene)

Bruk av disse til gravferdsseremoni er gratis for personer som er medlem i Den norske kirke og bosatt i Molde kommune.

For personer som er bosatt utenfor Molde kommune eller ikke er medlem i Den norske kirke må det betales leie for bruk av kirke til gjennomføring av seremoni ved gravferd:
Leie av kirke koster kr. 4 000,- (Utgift til prest kan tilkomme).

​​​​​​​